Save the Children tuyển tư vấn

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) cần tuyển tư vấn tập huấn cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở sử dụng tài liệu giáo dục về sức khỏe và dinh dưỡng.

Hạn nộp hồ sơ: 16/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.