WB tuyển Tư vấn

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) cần tuyển 01 tư vấn viên cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (WSP), làm việc tại Hà Nội trong thời gian từ 15/09/2014 đến 30/06/2015.

Liên hệ:

Chị Hoàng Như Ngọc – Trợ lí nhóm

Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 63, Đường Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:04 39367354

Email: nhoang2@worldbank.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/08/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây