FHI 360 tuyển 02 Tư vấn

Tổ chức FHI 360 cần tuyển 02 vị trí Tư vấn, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: Vietnam.recruitment@fhi360.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Vị trí 1; Vị trí 2