Oxfam tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Oxfam Việt Nam đang cần tuyển 01 Cán bộ chương trình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây