Save the Children tuyển cán bộ MEAL

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) cần tuyển cán bộ giám sát, đánh giá, nghiên cứu và học tập (MEAL), làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 19/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.