SI tuyển 02 vị trí

Tổ chức Social Impact cần tuyển 02 vị trí cho Dự án nghiên cứu về bệnh lao phổi khu vực tư nhân, làm việc tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng:

02 Chuyên viên phân tích dữ liệu

01 Trưởng nhóm

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020