Plan International tuyển tư vấn

Tổ chức Plan International cần tuyển tư vấn thực hiện nghiên cứu về tác động của dịch Covid 19 đối với giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số, làm việc trong vòng 3 tháng tại Hà Nội và địa bàn dự án.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 13/5/2020

Liên hệ: hieu.gianghoang@plan-international.org