FHI 360 tuyển tư vấn 

Tổ chức FHI 360 cần tuyển tư vấn hỗ trợ Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC) thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả thuốc điều trị TLD.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 12/5/2020

Liên hệ: thuhuyen@fhi360.org