SNV tuyển 02 vị trí

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển 02 vị trí cho dự án Thử thách giảm phát thải AgResults Việt Nam (AVERP), làm việc tại Hà Nội.

01 Cán bộ giám sát, đánh giá kiêm Trợ lý chương trình

01 Thực tập sinh

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020