iSEE tuyển cán bộ dự án

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức phát triển độc lập, tiên phong hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu số và thiệt thòi, nhằm hướng tới một xã hội tự do, bình đẳng, thịnh vượng, nơi mọi người được đối xử công bằng và các giá trị nhân bản được tôn trọng. Chúng tôi đang mở rộng chương trình và cần tuyển dụng một Cán bộ dự án làm việc trong mảng phát triển xã hội dân sự. Tham gia vào iSEE, bạn sẽ có cơ hội mang lại những thay đổi thiết thực cho người thiểu số thiệt thòi và đóng góp vào xây dựng một xã hội Việt Nam công bằng và giàu mạnh. Bạn cũng sẽ được làm việc với các đồng nghiệp năng động, nhiệt huyết, đa dạng về chuyên môn, giới tính, dân tộc, xu hướng tính dục và bản dạng giới.

Trách nhiệm chính

  • Triển khai các hoạt động về truyền thông, vận động xã hội, vận động chính sách liên quan đến môi trường luật pháp và xã hội cho sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự (lên kế hoạch, thực hiện, đánh giá và báo cáo kết quả)
  • Điều phối các mạng lưới và đối tác trong quá trình triển khai dự án
  • Hỗ trợ các nhóm khác của văn phòng trong các việc liên quan

Yêu cầu chính

  • Tốt nghiệp đại học và thạc sĩ/tiến sĩ là một lợi thế ở các ngành khoa học xã hội, luật, tâm lý, quản lý hoặc các ngành liên quan
  • Có kinh nghiệm quản lý dự án và khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
  • Cam kết thúc đẩy các giá trị bình đẳng, tự do, không phân biệt đối xử và quyền con người
  • Vị trí này ký hợp đồng 2 năm có cơ hội gia hạn hợp đồng. Thời gian thử việc hai tháng kể từ ngày ký hợp đồng với 100% lợi ích như chính sách của iSEE.

Nếu bạn quan tâm xin gửi hồ sơ (thư tham dự tuyển nêu rõ vị trí bạn dự tuyển và lý do bạn quan tâm đến vị trí đó ở iSEE và một bản Hồ sơ chi tiết) cho chị Nguyễn Bích Phương theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn hoặc đến địa chỉ chị Nguyễn Bích Phương, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), phòng 203, tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25 tháng 7 năm 2014. Chỉ các ứng viên được lựa chọn được liên hệ mời tham gia phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn dự kiến vào tuần đầu của tháng 8 năm 2014.