Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển Tư vấn tập huấn kỹ năng lồng ghép giới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 29/5/2020

Liên hệ: HR.Vietnam@oxfam.org