SPIR tuyển Điều phối viên

Tổ chức cứu trợ quốc tế Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) cần tuyển Điều phối dự án y tế, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2020

Liên hệ: hrspvietnam@samaritan.org