CARE tuyển quản lý dự án

Tổ chức CARE cần tuyển cán bộ quản lý dự án.

Hạn nộp hồ sơ: 12/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây