AAV tuyển Tư vấn

Tổ chức Action Aid tại Việt Nam (AAV) đang tuyển Tư vấn đánh giá giữa kỳ dự án “Sự tham gia của cộng đồng trong cải thiện quản trị tài nguyên rừng và giảm nghèo tại Việt Nam” (PFG – Vietnam)

Ứng viên quan tâm gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính bằng tiếng Anh đến địa chỉ email congvan.aav@actionaid.org với tiêu đề “Proposals for PFG Vietnam – Mid-Term Evaluation Mission” trước 17h ngày 10/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng; Mô tả công việc.