Hội thảo tập huấn về Nghề cá bền vững

Hội thảo tập huấn Lập kế hoạch quản lý Nghề cá bền vững trong khu bảo tồn biển được tổ chức tại Nha Trang từ 31/08 đến 8/9/09. Hạn nộp hồ sơ đăng ký tham dự Hội thảo: 15/08/2009.


Tổ chức chương trình
Lập kế hoạch nghề cá bền vững trong khu bảo tồn biển được hỗ trợ thông qua mối quan hệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hợp phần Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu Bảo tồn biển (LMPA) và Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA) . Thời gian tập huấn 9 ngày, từ 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2009 tại Nha Trang. Vùng này được lựa chọn như một vùng nghiên sinh động cho tập huấn do có Khu Bảo tồn Biển Nha Trang và các cộng đồng nghề cá địa phương.

Người tham dự tập huấn
Đây là chương trình chuyên sâu và cụ thể cho người quản lý và nhân viên của các khu bảo tồn, những người đánh cá và cán bộ của các cơ quan của nhà nước có liên quan. Những người nộp đơn sẽ được lựa chọn trên cơ sở khả năng của họ để cam kết về: thời gian của khoá tập huấn, mức độ đại diện cho khu bảo tồn của họ hoặc cộng đồng nghề cá và sự tự nguyện thực hiện thông qua bản cam kết hợp tác, những hiểu biết và những bài học học được từ chương trình tập huấn trong suốt 6-12 tháng bắt nguồn từ thời điểm tập huấn của họ.

Cấu trúc chương trình tập huấn
Chương trình tập huấn nâng cao năng lực quản lý khu bảo tồn biển được thiết kế có sự tham gia, trên cơ sở các mối quan hệ qua lại và những yêu cầu làm việc nhóm. Các thành viên cam kết chia sẻ những nghiên cứu điển hình (case study), những bài học đã học được và sẽ trình bày các bài học đó. Cả nhóm sẽ làm việc cùng nhau trong các dự án riêng lẻ cũng như các bài tập nhóm và cùng làm các bài tâp giải quyết vấn đề. Tất cả các học viên sẽ làm việc theo nhóm (bàn tròn) từ 6-7 người/nhóm, và được dẫn dắt bởi nhóm trưởng. Mỗi nhóm sẽ làm một bản cam kết để duy trì “mạng lưới” của họ sau khoá học, và để duy trì cũng như hỗ trợ cho họ trong việc thực hiện phát triển dự án trình diễn cụ thể liên quan tới KBTB của họ trong quá trình tập huấn. Để nhận được lợi ích cao nhất từ khoá tập huấn, người đăng ký tham gia khoá học sẽ phải cam kết tham gia đủ thời gian trong suốt chương trình tập huấn, xây dựng và thực hiện dự án trình diễn sau khoá tập huấn.
Khoá tập huấn sẽ kéo dài 9 ngày, mỗi ngày sẽ có 1 chủ đề khác nhau và sẽ được thực hiện cả trong lớp và đi thực địa. Các học viên sẽ phải làm bài tập ở nhà và phải tham gia học tập đầy đủ hàng ngày. Buổi tối và thời gian nghỉ trưa sẽ tự do, mặc dù các hoạt động có liên quan được lựa chọn sẽ đưa ra như: bài trình bày của học viên về lĩnh vực chuyên môn hoặc những quan tâm, những nghiên cứu điển hình (case studies), những sự kiện văn hoá, chuyến thăm quan, khảo sát,…

Chương trình giảng dạy
Chương trình tập huấn về quy hoạch bền vững nghề cá trong khu bảo tồn biển là đặc biệt thích hợp và cần thiết cho các Khu bảo tồn biển ở Châu Á. Cán bộ của NOAA đã triển khai theo yêu cầu tập huấn đặc biệt cho vùng này.
Chương trình tập huấn bao gồm lịch làm việc chi tiết hàng ngày, một khoá tập huấn bao gồm chương trình giảng dạy, bài tập, bản in, và đi kèm là những bài bài trình bày bằng powerpoint là chủ yếu. Case study được sử dụng để giải quyết những vấn đề then chốt và mở rộng quy mô như có thể, những ví dụ cấp địa phương hoặc vùng được sử dụng trong khoá tập huấn. Ngoài ra, các tài liệu tập huấn là nguồn tài liệu quý giá cho các học viên khi họ ra ngoài thực địa và vì vậy nó chứa đựng rất nhiều thông tin của cả khoá tập huấn, tất cả các tài liệu sẽ được dịch ra tiếng Việt.

Mục đích của khoá tập huấn không phải là để cung cấp các giải pháp, mà là những lựa chọn hướng tới sự bền vững hơn nữa cho nghề cá, đặc biệt trong vùng bảo tồn biển. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để hiểu về vai trò của những bên liên quan khác nhau, mục đích và mục tiêu cho nghề cá bền vững, nhận dạng những nơi có điểm tương đồng sau đó nhận dạng những vùng mà ở đó chúng ta cùng hướng tới để xác định mục đích chung và mục tiêu chung của chúng ta.

Các chủ đề của khoá tập huấn lập kế hoạch nghề cá bền vững trong khu bảo tồn biển như sau:

Phần 1: Tổng quan về nghề cá
• Nguồn gốc nghề cá
• Nghề cá trong tình trạng khủng hoảng
• Vấn đề sinh học của các quần thể cá
• Bi kịch Tài sản chung

Phần 2: Tác động từ nghề cá
• Tác động từ việc đánh bắt quá mức
• Tác động từ việc nuôi biển
• Tác động từ các sự kiện tự nhiên
• Chuẩn đoán/dự đoán vấn đề

Phần 3: Nghề cá từ khía cạnh kinh tế
• Nghề cá như một nghiên cứu kinh tế điển hình
• Bộ công cụ quản lý từ khía cạnh kinh tế
• Quản lý loài đơn lẻ

Phần 4: Những công cụ nghề cá bền vững – Phần I
• Tổng quan về những công cụ quản lý nghề cá bền vững
• Ngư cụ đánh bắt và sự bền vững
• Nhãn sinh thái cho nghề cá bền vững

Phần 5: Nghề cá bền vững và hệ sinh thái – Phần II
• Quản lý dựa trên cơ sở hệ sinh thái
• Quy hoạch vùng sinh thái

Phần 5: Khu dự trữ biển và phân vùng
• Các khu bảo tồn biển và các khu dự trữ biển
• Khu dự trữ biển trợ giúp nghề cá như thế nào
• Ứng phó với sự biến đổi khí hậu
• Mối liên hệ của các khu dự trữ đối với quản lý dựa trên cơ sở hệ sinh thái
• Phân vùng cho vùng dữ trữ và vùng bờ biển
• Khu dự trữ và quản lý tổng hợp vùng bờ

Phần 6: Đồng quản lý nghề cá
• Thu hút tham gia của cộng đồng
• Các phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong quản lý
• Công cụ và kỹ năng đồng quản lý
• Quy trình lập kế hoạch dựa vào cộng đồng

Phần 7: Lập kế hoạch cho tương lai
• Tìm kiếm Nền tảng chung
• Thăm dò phạm vi lựa chọn
• Lên kế hoạch và giành được sự cam kết

Phần 8: Tiến hành các hoạt động

Để tham dự khoá tập huấn về Lập kế hoạch nghề cá bền vững trong khu bảo tồn, các bạn hãy điền vào bản đăng ký (gửi kèm) và liên hệ với Chị Đoàn Thu Hà, email: thuha221073@gmail.com, Tel: 0983.225.673; 0313 836 664 Fax: 0313. 836812

HẠN NỘP ĐƠN CUỐI CÙNG : 15 THÁNG 8 NĂM 2009