FHF tuyển Cố vấn

Quỹ Fred Hollows (FHF) cần tuyển Cố vấn phát triển và nhân dân châu Á, làm việc tại Hanoi hoặc Dhaka, hoặc Kunming.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 18/5/2020

Liên hệ: employment@hollows.org