Save the Children tuyển Tư vấn 

Tổ chức Save the Children cần tuyển Tư vấn thực hiện đánh giá về hiểu biết, niềm tin và sự tiếp cận các thông tin sai lệch của người dân về đại dịch Covid -19, làm việc trong vòng 1 tháng tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 5/4/2020

Liên hệ: Vietnam.HR@savethechildren.org