CRD tuyển Tư vấn

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) cần tuyển Tư vấn xây dựng Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm, làm việc tại Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/5/2020

Liên hệ: : Bà Đặng Lan Anh, anhdl@crdvietnam.org 

cc: Bà Lê Thị Minh Hải, hailm@crdvietnam.org