World Vision tuyển Biên dịch

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WorldVision Vietnam) hiện cần tuyển 01 Biên dịch Việt – Anh cho báo cáo đánh giá giữa kì (MER) thuộc Chương trình Quan Sơn ADP.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.