FHI 360 tuyển Cán bộ kỹ thuật

Tổ chức FHI 360 cần tuyển Cán bộ kỹ thuật, thông tin chiến lược, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 14/5/2020