Tuyển nhân viên hành chính kiêm kế toán

Dự án Quản lý môi trường các tỉnh Việt Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Canada tài trợ cần tuyển một nhân viên hành chính kiêm kế toán. Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2009.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.