GIZ tuyển 02 cán bộ dự án

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển 02 Cán bộ dự án về quản trị rừng và VPA/FLEGT, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 4/5/2020

Liên hệ: hr-giz@giz.de