Plan tuyển nhóm Chuyên gia

Tổ chức Plan cần tuyển nhóm Chuyên gia thực hiện nghiên cứu về mô hình sinh kế chống chịu khí hậu tại tỉnh Quảng Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email Trang.HoangThu@plan-international.orgHieu.GiangHoang@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23:00 ngày 06/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.