GRC tuyển nhóm Chuyên gia

Hội chữ thập đỏ Đức (GRC) đang tuyển 01 nhóm Chuyên gia nghiên cứu, đánh giá về thực trạng thiên tai, khí hậu cực đoan và các mô hình cảnh báo sớm, dự báo tại Quảng Bình.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh đến địa chỉ email grc.vietnam.hr@gmail.com trước ngày 12/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.