Chương trình Global Ambassador Program (GAP)

Chương trình Vital Voice Global Partnership đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để trở thành người được cố vấn trong chương trình Global Ambassador Program (GAP) – Chương trình Đại sứ Toàn cầu sắp được tổ chức tại Australia vào tháng 10, 2016. Nữ lãnh đạo có ít nhất 10-20 kinh nghiệm làm việc đến từ các tổ chức phi chính phủ, khối kinh doanh, doanh nghiệp xã hội… có thể nộp đơn tham dự chương trình.

Hạn chót nộp hồ sơ: Thứ 3, ngày 31/05/2016.

Thông tin chi tiết xem file đính kèmwebsite chương trình.

Xem thêm: phim ngắn giới thiệu chương trình.