UN Women tuyển Tư vấn

Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cần tuyển Tư vấn quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai và trao quyền phụ nữ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 21/4/2020

Liên hệ: hr.bangkok@unwomen.org