AAV tuyển tư vấn

Tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AAV) tuyển tư vấn tâm lý học đường, thời gian làm việc từ 7/9 đến 15/12/2020.

Hạn nộp hồ sơ: 15/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.