Dự án GREAT tuyển nhiều vị trí

Dự án“Thúc đẩy Bình đẳng Giới thông qua Nâng cao hiệu quả Kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT) đang cần tuyển dụng các vị trí sau để hỗ trợ hoạt động dự án tại tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và thư giới thiệu tới địa chỉ email: aus4equalityrecruitment@gmail. com. Vui lòng cho biết tiêu đề công việc tại dòng chủ đề.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2018