ECF tuyển Quản lý dự án

Tổ chức khí hậu châu European Climate Foundation (ECF) tuyển Quản lý dự án quốc gia, làm việc tại Hà Nội và TP. HCM.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 1/5/2020