GIZ tuyển cán bộ giáo dục môi trường

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển cán bộ giáo dục môi trường làm việc tại Bạc Liêu.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/11/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.