FHI 360 tuyển Tư vấn

Tổ chức phát triển con người FHI 360 Vietnam cần tuyển Tư vấn thông tin chiến lược, làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 12/4/2020

Liên hệ: Vietnam.recruitment@fhi360.org