FAO tuyển Trợ lý

Tổ chức FAO cần tuyển Trợ lý văn phòng, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây