Room to Read tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Room to Read cần tuyển Cán bộ dự án Chương trình giáo dục dành cho trẻ em gái, làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020

Liên hệ: hrvn@roomtoread.org