Cơ hội tham gia Diễn đàn Kịch tương tác (Forum Theatre)

Khác với kịch truyền thống, thể loại Kịch tương tác hướng khán giả trực tiếp tham gia và xử lý vấn đề thay vì xem vở kịch một cách thụ động. Hiện tại Oxfam và Earthrights International chuẩn bịtiến hành tổ chức tập huấn chuyên sâu đào tạo Jokers (tạm hiểu là người điều phối) và đang nhận thư đăng kí tham dự.

Quý vị quan tâm vui lòng gửi đơn đăng ký đến địa chỉ email mekong@earthrights.org trước ngày 25/04/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.