IOM tuyển 02 vị trí

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại TP. HCM:

02 Trợ lý dự án 

01 Điều phối dự án 

Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2020

Liên hệ: hcmc@iom.int