FIT tuyển quản lý M&E

Tổ chức Friends for International TB Relief (FIT) đang tuyển 01 quản lý M&E, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh và có thể đi công tác tại Hà Nội, Hội An, và Hải Phòng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: rachel.forse@tbhelp.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: