Cơ hội nhận tình nguyện viên từ Đức

Trung tâm Hợp tác Phát triển Cộng đồng (Center for Partnership in Community Development –CPCD) hàng năm có tiếp nhận một số tình nguyện viên đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, sau đó gửi về các tổ chức, đơn vị có nhu cầu tuyển tình nguyện viên nước ngoài.


Thời hạn để tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam là 01 năm, thường từ tháng 8 năm trước đến tháng 10 năm sau.

Hầu hết các tình nguyện viên đều có nguyện vọng được tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục tại Việt Nam: như chăm sóc trẻ khuyết tật, giúp đỡ người già cô đơn, chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV, trợ giảng các lớp tiếng Anh, tiếng Đức…

Các cơ sở có nhu cầu tuyển tình nguyện viên, xin liên hệ trực tiếp với CPCD. Các cơ sở cần ghi rõ công việc mà tình nguyện viên sẽ trợ giúp; số lượng tình nguyện viên; địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, sau đó gửi về Trung tâm CPCD (kèm theo chữ ký của đại diện cơ sở và đóng dấu của tổ chức).  

Thông tin liên hệ: 

Email: cpcd.vn@gmail.com

Tel: 04 3511 2018/ 0913031022 (gặp chị Bình)