WVV tuyển Điều phối viên

Tổ chức World Vision Vietnam cần tuyển Điều phối khu vực, làm việc tại Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: Anh Lê Hoàng Anh Ngọc, Phòng Con người và Văn hóa, World Vision International – Vietnam (444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội)