AEAI tuyển 02 vị trí

Tổ chức Aide et Action Quốc tế (AEAI) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ Chương trình và 01 Cán bộ Kế toán – Hành chính, làm việc tại Lai Châu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email info-vietnam@aide-et-action.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/10/2015.