AECID tuyển nhân viên tư vấn

Dự án Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện (dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha – AECID) cần tuyển Tư vấn xây dựng tài liệu và tiến hành tập huấn về vận động nguồn lực và quản lý tài chính. Hạn nộp hồ sơ: 16/4/2010.


TÊN D
Ự ÁN: Nâng cao năng lực lập kế hoạch tài chính và huy động nguồn lực của Hội LHPNVN và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở Việt Nam (gọi tắt là dự án Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình)

 

CHỦ DỰ ÁN: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN)

 

NGUỒN VỐN:

Do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha tài trợ

 

BỐI CẢNH:            

Ở Việt Nam, vấn đề bạo lực gia đình đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội vì tính chất và hậu quả của nó. Luật Phòng chống bạo lực gia đình được thông qua tháng 11/2007 quy định rất rõ trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt của Hội LHPNVN.

 

Dự án Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình do Hội LHPNVN thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) có mục tiêu nâng cao năng lực nhiều mặt của Hội LHPN các cấp để thực hiện phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Bên cạnh các kết quả mong đợi về nhận thức của cộng đồng và sự hỗ trợ hiệu quả hơn cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, một kết quả mong đợi quan trọng khác của dự án là Hội LHPN cấp TW và cấp tỉnh được nâng cao năng lực vận động nguồn lực và quản lý tài chính. Dự án sẽ triển khai 3 khóa tập huấn với nội dung này dành cho các cán bộ Hội LHPNVN và Hội LHPN 4 tỉnh/thành tham gia dự án (Bắc Ninh, Đà Nẵng, KonTum và Cần Thơ).

 

Lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong thời gian 3 ngày/lớp, trong đó nội dung chính tập trung vào kiến thức, kỹ năng xây dựng đề xuất dự án gửi các cơ quan tài trợ quốc tế. Học viên tham dự tập huấn là cán bộ TW Hội LHPNVN và Hội LHPN 4 tỉnh/thành.

 

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực lập kế hoạch tài chính và huy động nguồn lực cho cán bộ TW Hội LHPNVN và Hội LHPN tại 4 tỉnh/thành tham gia dự án.

 

PHẠM VI TƯ VẤN

Dưới sự hướng dẫn và giám sát của Ban quản lý dự án, những nhiệm vụ chính của tư vấn sẽ bao gồm:

 

Trước tập huấn:

1. Xây dựng tài liệu tập huấn (bản in – file word và bản trình chiếu – file Power Point). Tài liệu có các ví dụ minh họa về chủ đề bạo lực gia đình, bình đẳng giới và phát triển.

Tài liệu tập huấn dự kiến sẽ gồm các phần:

– Nguồn lực quốc tế: Xây dựng đề xuất dự án, phuơng pháp dựa trên kết quả.

– Nguồn lực ngân sách: Chu trình xây dựng dự toán ngân sách hàng năm (theo quy định của Luật Ngân sách).

– Nguồn lực tài trợ trong nước: Vận động tài trợ từ các nhà hảo tâm, các công ty, tổ chức trong nước cho công tác phát triển và hoạt động từ thiện.

Những nguyên tắc cơ bản của quản lý tài chính trong chương trình, dự án.

2. Xây dựng các mục tiêu của khóa tập huấn. Những mục tiêu này sẽ là cơ sở cho việc đánh giá trước, trong và sau tập huấn.

3. Xây dựng các biểu mẫu đánh giá khóa tập huấn.

4. Xây dựng chương trình, nội dung của khóa tập huấn

5. Trình (nộp) tài liệu tập huấn và chương trình tập huấn cho Ban quản lý dự án phê duyệt

 

Tiến hành tập huấn:

6. Làm giảng viên cho 3 khóa tập huấn, sử dụng các phương pháp học tập mang tính tương tác.

7. Cùng với Ban quản lý dự án, hỗ trợ các học viên thực hành các bài tập có tính thực tiễn với công viêc của dự án.

8. Đánh giá chất lượng khóa tập huấn, sử dụng biểu mẫu đã được Ban quản lý dự án phê duyệt.

 

Sau tập huấn:

9. Xây dựng báo cáo chính thức về toàn bộ 3 khoá tập huấn bao gồm: mục tiêu và nội dung tập huấn, những phát hiện trong đánh giá toàn bộ khoá tập huấn, những vấn đề khó khăn và những ý kiến đề xuất

10. Dựa trên phản hồi của học viênđánh giá góp ý của Ban Quản lý dự án về lớp tập huấn, hoàn chỉnh tài liệu tập huấn (File word).

 

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: Hà Nội

        

THỜI GIAN THỰC HIỆN: Tháng 4 đến tháng 5 năm 2010

 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 30 ngày

– Trước tập huấn: 15 ngày

– Tiến hành tập huấn: 10 ngày

– Sau tập huấn: 5 ngày

 

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ:   

– Tổ chức/cá nhân làm tư vấn phải có kiến thức, kinh nghiệm xuất sắc về tập huấn và xây dựng tài liệu tập huấn, đặc biệt kinh nghiệm về xây dựng đề xuất dự án theo phương pháp quản lý dựa trên kết quả.

– Cần có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển.

– Hiểu biết về hệ thống Hội Phụ nữ, về vấn đề phòng chống bạo lực gia đình là một lợi thế.

 

Các tổ chức/cá nhân quan tâm xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Hoa, Trợ lý dự án, tại địa chỉ email nguyenthihoakhtc@gmail.com, trước ngày 16/4/2010. Dự án chỉ phỏng vấn những người được vào danh sách tuyển chọn.