ISDS tuyển Nghiên cứu viên

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cần tuyển Nghiên cứu viên, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 28/4/2020

Liên hệ: Chị Linh, linh51bao@gmail.com

Chị Lan, khuatlanisds@gmail.com