UNDP tuyển chuyên gia

UNDP Việt Nam cần tuyển 01 chuyên gia kỹ thuật quốc tế về tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngắn hạn (từ tháng 4 – tháng 6/2014) để tư vấn kỹ thuật và chiến lược cho UNDP và một số viện, cơ quan nhà nước về kế hoạch thực hiện dự án năm 2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.