WWF tuyển tư vấn chính sách quốc gia

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) cần tuyển tư vấn chính sách quốc gia cho dự án USAID, thời gian làm việc không quá 90 ngày.

Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.