SNV tuyển Cố vấn

Tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV Vietnam) đang tuyển 01 Cố vấn thị trường cho Dự án EMEE, làm việc tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: snvvietnamjobs@snvworld.org.

Hạn chót: 20/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.