VNAH tuyển Chuyên gia

Tổ chức Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) cần tuyển Chuyên gia xây dựng đề án y tế lao động xã hội giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2020

Liên hệ: loinguyen@vnah-hev.org