ACE tuyển 03 vị trí

Chương trình Anh chị em cần tuyển 03 vị trí, làm việc tại Điện Biên.

01 Quản lý chương trình.

01 Kiểm toán nội bộ.

01 Cán bộ tín dụng xã.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/3/2020

Liên hệ:

Chị Nguyễn Thùy Dương, Cán bộ quản lý chương trình: duongnguyen@anhchiem.org

Chị Lương Thị Tâm, Cán bộ quản trị tài chính: tamluong@anhchiem.org

Chị Trần Thị Hoa, Cán bộ Quản trị truyền thông: tranthihoa.db@gmail.com