ChildFund tuyển Tình nguyện viên

Tổ chức ChildFund Australia cần tuyển Tình nguyện viên quan hệ tài trợ, ưu tiên ứng viên là người khuyết tật.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/03/2020

Liên hệ: http://childfund.org.vn/en/candidate?nid=1547