ASEAN-ACT tuyển Cán bộ hành chính và tài chính

Chương trình Phòng chống nạn buôn bán người ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) cần tuyển Cán bộ hành chính và tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/03/2020

Liên hệ:  recruitment@aseanact.org