CHANGE tuyển cán bộ quản lý

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi Trường và Phát Triển (CHANGE) cần tuyển 01 quản lý CE&F (Corporate Engagement and Fundrasing Manager)

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.