CWS tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Church World Service (CWS) cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/03/2020

Liên hệ: mgiao@cwsglobal.org